+48 698 610 024

spektrum@10g.pl

Oferta

Biuro rachunkowe „SPEKTRUM” Ewelina Koszucka – Zioła świadczy usługi w zakresie:

 • księgi handlowe
 • książki przychodów i rozchodów
 • ewidencja przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • kadry, płace, ZUS
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych
 • kompleksowe usługi dot. rejestracji firm
 • reprezentacja w kontaktach z Krajowym Rejestrem Sądowym, urzędami statystycznymi, ZUS, urzędami skarbowymi, PIP
 • szkolenia z zakresu BHP dla pracodawców i pracowników naszych Klientów
 • sporządzanie wniosków kredytowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych na życzenie klienta
 • konsultacje w sprawie przekształceń własnościowych
 • monitoring należności ( wysyłanie przypomnień / wezwań do zapłaty)
 • tworzenie planu kont, polityki rachunkowości, instrukcji obiegu dokumentów
 • aktywne uczestnictwo w opracowywaniu regulaminów pracy, wynagrodzeń, ZFŚS.
 • nadzór nad forlmalną i rachunkową prawidłowością dokumentów źródłowych
 • porady, konsultacje podatkowo – księgowe
facebook